Opioid dalam Analgesia Persalinan

Fentanil adalah opioid sintetik yang bersifat mudah larut dalam lemak dan mempunyai potensi kira-kira 100 kali dari pada morfin dan 800 kali petidin. Fentanil bekerja cepat dan sangat mengikat protein. Ketika diberikan dalam dosis rendah, fentanil memiliki masa kerja pendek […]